GRATIS VERZENDING in Europa op bestellingen van meer dan 60€ tijdens het verkoopseizoen

DOEL

Deze winkelwebsite is toegankelijk via internet op het adres www.giulia-shoes.com/giulia.shoes (hierna de "Site") en staat open voor elke gebruiker van een dergelijk netwerk (hierna de "Koper").

De Site wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap Manexco SA, geregistreerd in België onder het nummer BE0420.049.986. Het hoofdkantoor is gevestigd in:

Avenue Thomas Edison 111
1402 Thines, België.

Alle bestellingen die op de Site worden geplaatst, veronderstellen voorafgaande raadpleging en volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“AV”), die op de Site kunnen worden geraadpleegd. De GTCS regelen de relaties tussen de Site en elke Koper die een aankoop doet via de Site. Giulia kan de GTCS te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De AGV mogen in geen geval door de Koper worden gewijzigd. De geldende GTCS zijn die welke op de Site zijn gepubliceerd op het moment dat de Koper de bestelling op de Site plaatst. Indien één of meerdere bepalingen van deze AV nietig worden verklaard na toepassing van een Belgische wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen van kracht.

KOPERS

De Koper verklaart hierbij dat hij/zij deze GTCS heeft gelezen en aanvaard alvorens zijn/haar bestelling op de Site te plaatsen. Om het recht te hebben om een ​​geldige bestelling op de Site te plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of in het bezit zijn van ouderlijke toestemming om bestellingen op de Site te plaatsen. De Site behoudt zich het recht voor om elke Koper te vragen om bewijs van zijn/haar leeftijd of van zijn/haar ouderlijke toestemming, en om de bestelling van de Koper niet te honoreren als deze laatste geen dergelijk bewijs levert.

De Site behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren die geacht wordt niet aan de bovengenoemde criteria te voldoen, zonder echter aansprakelijk te zijn.

PRODUCTEN

De door Giulia verkochte producten zijn die welke op de Site worden getoond op de dag dat de Koper de Site raadpleegt. De Site kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen onjuist zijn. Bovendien kan De Site niet aansprakelijk worden gesteld indien de beschrijvingen van de producten die op de Site worden getoond niet overeenkomen met de geleverde producten, voor zover eventuele fouten de essentiële kenmerken van het product niet aantasten.

De Site zal de Koper informeren over de uiterste datum waarop zij zich ertoe verbindt de door de Koper geselecteerde producten te leveren. De site zal bestellingen van de koper honoreren zolang de voorraad strekt. Giulia zal haar uiterste best doen om een ​​up-to-date overzicht van de productbeschikbaarheid op de Site te presenteren.

In het geval dat, ondanks de waakzaamheid van Giulia, een of meer product(en) besteld door een Koper tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, of als de levertijd de bij de bestelling aangegeven datum met meer dan zeven (7) dagen zou overschrijden (behalve in geval van overmacht), zal Giulia de Koper hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De Koper heeft dan de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te wijzigen of te annuleren door Giulia per aangetekende post op te sturen.

Indien een bestelling wordt geannuleerd als gevolg van een vertraagde levering, moet de Koper zijn/haar wens om zijn/haar bestelling te annuleren of te wijzigen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum voor levering van de bestelling kenbaar maken. In de scenario's die in deze paragraaf worden gegeven, verbindt Giulia zich ertoe de Koper wiens betaling reeds is afgeschreven, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na betaling terug te betalen. Giulia zal in dergelijke gevallen geen enkele vergoeding aan de Koper betalen.

PRIJZEN

De prijzen van de op de Site getoonde producten zijn in Euro, inclusief BTW. Kortingen worden toegepast op bestelling en worden weergegeven in het winkelmandje van de koper, als hij/zij voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn om hiervan te profiteren en de promotiecodes correct heeft ingevuld.

LET OP: Als het land van levering geen deel uitmaakt van de Europese Unie, kunnen er douanerechten in rekening worden gebracht bij de ontvanger. Giulia/Manexco SA heeft geen controle over deze kosten die uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper zijn en door de koper moeten worden gemaakt.

Giulia behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de Koper die een bestelling plaatst, zijn die welke op de Site worden getoond op het moment van de bevestiging door de Koper van zijn/haar bestelling op de Site.

BETALING

Er worden geen bankgegevens op onze server opgeslagen: het invoerformulier wordt rechtstreeks gehost bij onze partnerbank, Adyen of PayPal. We garanderen u dus een hoog beveiligingsniveau voor al uw transacties op de Site.

Indien de Koper zijn/haar bestelling betaalt met een niet-Belgische debet/creditcard, moet deze debet/creditcard geldig zijn voor internationale transacties. Verder zullen eventuele commissies of andere kosten met betrekking tot betaling die Giulia in rekening brengt door zijn/haar bank, aan de Koper in rekening worden gebracht. Het voor de bestelling te betalen bedrag wordt aan de Koper aangegeven op de internetpagina met een overzicht van de artikelen in zijn bestelling. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper dus de mogelijkheid om de details van zijn/haar bestelling en de totale prijs online te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Betaling is alleen te betalen bij bestelling met bankpas/creditcard en Paypal. Alleen betalingen in euro (of omgerekend in euro) worden geaccepteerd. De Koper garandeert Giulia dat hij/zij volledig gerechtigd is om de betaalpas/creditcard te gebruiken die is gebruikt om te betalen. Indien de betaling van een Koper door de bank wordt geweigerd, behoudt Giulia zich het recht voor om de verzending van zijn/haar bestelling te annuleren. Alle nieuwe bestellingen die door een dergelijke koper worden geplaatst, kunnen door Giulia worden opgeschort of geannuleerd.

Alleen de op de website vermelde debet-/creditcards worden geaccepteerd. Bij het plaatsen van de bestelling moet de Koper de Site voorzien van de relevante informatie op zijn/haar bankpas/creditcard die van hem/haar wordt gevraagd (kaartnummer, vervaldatum, veiligheidscode op de achterkant van de kaart). De online betaling is veilig. De verwerkte informatie is versleuteld.

De debet-/creditcard van de koper wordt gedebiteerd na bevestiging door onze bank van aanvaarding van de betaling van de koper.

De producten blijven het volledige eigendom van Giulia totdat de betaling van de gefactureerde producten volledig is geïnd, inclusief verzendkosten en belastingen.

De betaling is de laatste stap in de bevestiging van de bestelling. De koper kan elk van de items in zijn/haar bestelling op elk moment wijzigen, totdat hij/zij de betaling heeft bevestigd. Wanneer de betaling door de koper is bevestigd, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief.

De Koper ontvangt een e-mail van de Site op het opgegeven e-mailadres, ter bevestiging van de ontvangst en een samenvatting van de artikelen in de bestelling die hij/zij heeft geplaatst.

LEVERING

Na bevestiging door de bank van aanvaarding van de betaling van de koper, zal Giulia de bestelling verwerken voor zover de voorraad strekt. Bestellingen worden afgeleverd op het afleveradres dat door de Koper is opgegeven bij het bestellen op de Site.

De levering van bestellingen wordt afgehandeld door DPD, DHL, GLS of door de Belgische Post. De levertijden kunnen variëren afhankelijk van het tijdstip van de bestelling van de koper en de bestemming van het pakket. Aangezien Giulia geen controle heeft over dergelijke tijden, wordt de betaling van boetes of vergoedingen aan de Koper door Giulia op dergelijke gronden niet geaccepteerd. Omgekeerd heeft de koper het recht om zijn/haar bestelling te annuleren volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 2-b van deze AV.

Indien het ondanks alles onmogelijk blijkt om de levering af te ronden of indien u deze levering weigert, zal het pakket teruggestuurd worden naar Giulia. De bestelde producten worden uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na terugzending van het pakket aan Giulia terugbetaald (door creditering van de tijdens de bestelling gebruikte bankpas/creditcard).

Als het pakket de koper beschadigd of geopend bereikt, moet de koper de levering door de bezorger weigeren, op de geconstateerde schade wijzen en bij hem een ​​claim indienen voor de anomalie. Alle door de Koper aanvaarde pakketleveringen worden geacht vrij te zijn van aan de levering toe te rekenen gebreken.

TIJD OM TE BEZORGEN

De levertijd is gebaseerd op Giulia's (1) verwerkingstijd, de (2) verzendservice en wanneer Giulia (3) de betaling ontvangt. Door de geschatte levertijd te kennen, kunt u bepalen hoe lang het duurt om uw artikel te ontvangen.

OPRUIMING

Inklaring, indien van toepassing (buiten de EU), wordt uitgevoerd door DHL / DPD / GLS vóór de fysieke aankomst van de goederen.

BEVESTIGING VAN BETALING

Een betaling wordt als bevestigd beschouwd zodra het aankoopbedrag op de rekening van Giulia / Manexco SA is bijgeschreven. Als de koper PayPal, Adyen of Mollie gebruikt, wordt de betaling onmiddellijk bevestigd. Als de koper de bankdeposito echter als betaalmiddel gebruikt, kan het enkele dagen (2-3 dagen) duren om de betaling te valideren.

GARANTIE

Alle producten die op de site worden verkocht en beheerd door Giulia genieten de garantie van conformiteit en de garantie van defecten.

HET EN VRIJHEID

De persoonlijke gegevens die door de koper zijn meegedeeld en door Giulia zijn verzameld op het moment van de bestelling van de koper, zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestelling. Het ontbreken van informatie over deze elementen zou Giulia anders niet in staat stellen de bestelling van de Koper te verwerken.

In overeenstemming met de wet heeft de koper recht op toegang, rectificatie, oppositie en annulering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben op het bedrijf.

COMPUTER- OF TECHNISCHE PROBLEMEN OP DE SITE

Giulia wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, storing of frauduleuze inbraak op de site.

Giulia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens of bestanden als gevolg van het raadplegen van de Site. Het is aan de koper om alle noodzakelijke back-ups te maken voordat hij een bestelling op de site plaatst.

OVERMACHT

Giulia's aansprakelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht het land van levering. Bij gebrek aan een minnelijke schikking die moet worden nagestreefd vóór elk gerechtelijk beroep, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of schending van het contract gesloten tussen Giulia/Manexco SA en de Koper, zelfs in geval van meerdere verweerders, de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.